• Người chơi xxchxx vừa đổi thẻ 200000
 • Người chơi xxskjxx vừa đổi thẻ 20000
 • Người chơi xxinhvanhoa15xx vừa đổi thẻ 10000
 • Người chơi xxtvaxx vừa đổi thẻ 20000
 • Người chơi xxtvaxx vừa đổi thẻ 20000

Top đại gia

 • 409,160,036 Xu
  1
 • 24,702,356 Xu
  2
 • 16,715,139 Xu
  3
 • 12,127,492 Xu
  4
 • 11,071,575 Xu
  5

Top đổi thưởng

 • 200,000 Xu
  1
 • 20,000 Xu
  2
 • 10,000 Xu
  3
 • 20,000 Xu
  4
 • 20,000 Xu
  5

Cập nhập 30p một lần